Vi hjälper dig med besiktningarna

Enligt Boverket ska skidliftar och linbanor besiktigas varje år. En besiktning innebär en total genomsyn av hela anläggningen, från master, lina och rullställ till säkerhets- och räddningssystem. Förutom att besiktningen är ett myndighetskrav, är det också en fråga om dina anställdas och dina kunders säkerhet. Dessutom kan du ofta undvika kostsamma driftstopp om du upptäcker eventuella skador i tid.

Kiwa Inspecta är ackrediterat av Swedac att utföra besiktningar enligt nationella och internationella standarder och föreskrifter. Våra ingenjörer finns över hela landet och är kvalificerade för att klara uppgiften.

Typiska objekt

  • Skidliftar
  • Gondolbanor
  • Kabinbanor
  • Bergbanor