Vi hjälper dig med besiktningarna

Vid en besiktning kontrolleras bland annat om det finns rostskador, i vilket skick skarvarna mellan plastsektionerna är, om materialet som använts tål UV-ljus och hur hållfastheten i banans fundament eller pelare är anpassade.

Enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om besiktning av vattenrutschbanor ska banorna besiktigas varje år av ett ackrediterat kontrollorgan. Dessutom krävs egenkontroll i form av daglig tillsyn och fortlöpande tillsyn. 

Kiwa Inspecta är ett ackrediterat kontrollorgan för besiktning av vattenrutschbanor. Våra besiktningsingenjörer har kompetens för både mekaniken och elsystemen hos vattenrutschbanor. 

Fördelar med besiktning av vattenrutschbanor

  • Förbättra säkerheten  på anläggningen
  • Säkra tillgängligheten under säsongen
  • Få information till underhållsplanering
  • Få tidiga varningar om skador
  • Få kunskap om anläggningens tillstånd