Få säkrare maskiner  och arbetsutrustning

Kiwa Inspecta erbjuder ett brett utbud av kontroller och sakkunskap inom maskinsäkerhet. Våra tjänster bidrar till att säkerställa att dina maskiner, verktyg och annan utrustning är i ett säkert, funktionsdugligt skick och att de följer gällande lagstiftning. Vårt tjänsteutbud omfattar hela livscykeln för maskiner och utrustning - från design och tillverkning till inköp, användning och tagande ur drift.

Med vår hjälp kan du undvika onödiga kostnader för reparationer och dolda risker. I produktionsledet kan vi övervaka tillverkningsprocessen och bedöma maskinens överensstämmelse mot gällande regler. Vi kan även hjälpa till med kravspecifikationer vid inköp samt fastställa om maskinen överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder samt inköpsspecifikation.

Ägare och brukare av maskiner står inför olika utmaningar som kan hanteras med riskhantering och proaktiv verksamhet. Med våra tjänster kan du förbättra säkerheten på arbetsplatsen och hålla maskinen i gott skick under åren. Det kan till exempel handla om identifiering och bedömning av risker, installationsbesiktning och återkommande besiktning eller livslängdsbedömningar. 

Våra tjänster är oberoende och opartiska, och kan skräddarsys för dina behov.

Typiska objekt

  • Maskiner
  • Arbetsutrustning
  • Lyftredskap
  • Maskindelar
  • Sammansatta maskiner
  • Andra tekniska anordningar