Version: BRC publish Global Standard for Food Safety Issue 7.

Kiwa erbjuder certifiering enligt BRC - Globala standarden för livsmedelssäkerhet - för effektiv styrning av hygien och kvalitet i livsmedelsföretag.

BRC Globala standarden för livsmedelssäkerhet (på engelska Global Standard for Food Safety) har utvecklats av British Retail Consortium (BRC), som är en organisation för de största detaljhandelskedjorna i Storbritannien. Standarden är godkänd av detaljhandelsorganisationen Global Food Safety Initiative (GFSI).

HACCP är basen i arbetet, men det finns även långtgående krav på kvalitetsledningssystem, processtyrning, lokaler och personal. BRC Globala Standarden för livsmedelssäkerhet vänder sig till processindustri och förädlare. BRC Globala Standarden för lagring och distribution vänder sig till lager, grossister och distributörer.

Mer information finns på BRCs hemsida

För er som levererar livsmedel till detaljhandeln är en BRC-certifiering en konkurrensfördel. Standarden uppstod delvis genom branschens utökade verksamhet med egna varumärken, då detaljhandeln genom att stå för produkten också började ställa högre krav på livsmedelssäkerheten.

Idag är en BRC-certifiering i många fall en förutsättning för att få leverera. Detaljhandeln, livsmedelstillverkare, importörer, cateringföretag, ingrediens-leverantörer och livsmedelsserviceföretag kan ha nytta av standarden.

Intresset för BRC har vuxit de senaste åren i takt med att detaljhandelns krav på livsmedelsproducenter har ökat när det gäller kvalitets- och miljöstyrning, och en certifiering enligt BRC-standarden efterfrågas av flera av de stora kedjorna i Sverige.

Ursprungligen användes den främst för att säkerställa produktionen för EMV till dagligvaruhandeln, men används idag som en kvalitets- och produktsäkerhetsstandard av företag i många olika branscher i över 100 länder. BRC-certifieringen har blivit vanlig framför allt i Storbritannien och Skandinavien, och är en intressant standard för företag som producerar EMV, men även för företag med export.