Hur går det till vid en lödarprövning?

Certifieringen kan genomföras på det egna företaget, svetsskolan eller hos någon av våra Welding Studios.

En lödarprövning kan brytas ner i följande fyra steg:

Steg 1 – Beställare och lödare ansöker om certifiering. Uppgifter om provläggningen registreras såsom namn och födelsedata på de lödare, lödmetod, flödesriktning för lodet, materialkvalitet och dimensioner, rotgas, lodtyp, pBPS/BPS etc.

Steg 2 - En lödkontrollant från Kiwa Inspecta övervakar provläggningen och verifierar att lödaren följer angiven pBPS/BPS och uppfyller de krav som ställs i standarden. 

Steg 3 – Lödkontrollanten utför en visuellkontroll av provet och uppfylls kraven utförs därefter oförstörande provning (t ex röntgen/ultraljud) och/eller förstörande provning (t ex bryt-, bockprovning).

Steg 4 – Då provningen ger ett godkänt resultat utfärdas ett lödarprövningsintyg.

I tillägg till ovan kan man även utföra ett teoretiskt kunskapsprov vilket utförs i samband med övervakningen.

Q3web

Hantera dina lödarprövningsintyg digitalt via Q3web. Här kan du som kund utan kostnad få en överblick över företagets intyg, få påminnelser om förlängningar via e-post, utföra 6-månadersförlängning, hantera WPQR, skriva ut intyg och mycket mer.

Saknar du inloggning? Inga problem, kontakta oss via mail eller telefon så skapar vi en åt dig.

Ackrediteringar

Kiwa Inspecta AB är ackrediterade av SWEDAC för certifiering av svetsare enligt följande standarder:

  • SS-EN 13133 Hårdlödning – Lödarprövning
  • SS-EN ISO 13585 Hårdlödning – Prövning av lödare och operatörer för hårdlödning