Varför bli certifierad?

Sedan 1 juli 2014 måste alla tillverkare av byggsatser och komponenter för bärande stål- och aluminiumkonstruktioner CE-märka produkter som tillverkats eller saluförs i Sverige eller annat EU land. 

För att kunna CE-märka produkterna måste du som tillverkare certifiera dina anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC). Kiwa Inspecta är ett anmält organ, behörigt att utfärda certifieringar enligt kraven i EN 1090-1.

Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1

 • Du försäkrar dig om att uppfylla alla krav som ställs
 • Du kan exportera dina produkter till övriga Europa
 • Du kvalitetsstämplar din produkt och blir konkurrenskraftig

Exempel på produkter som ska CE-märkas

 • Bärande takplåt
 • Bärande väggreglar
 • Takåsar till fackverk
 • Pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master

CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Vad krävs för att bli certifierad enligt EN 1090-1?

 • Bestäm vilken utförandeklass konstruktionerna ska höra till. Det finns fyra utförandeklasser (Execution classes, EXC1, EXC2, EXC3 och EXC4) där 1 är den enklaste och 4 den mest avancerade. Ju högre klass desto strängare krav. Enkelt uttryckt gäller EXC 2 för vanlig byggnad, EXC 3 för broar och EXC4 för speciella byggnader såsom stora arenor. Eurokoder används för att bestämma konstruktionens utförandeklass. Du kan beställa eurokoder utan kostnad hos SIS: Ta del av de svenska eurokoderna
 • Ha certifierad och tillräcklig svetspersonal, ha en svetsansvarig och använd kvalificerad WPS när företaget använder svetsning
 • Förbered ett FPC-system (Factory Production Control)
 • Bekanta dig med vad som anges i följande standarder: EN 1090-1, EN 1090-2 (vid tillverkning av stål), EN 1090-3 (vid tillverkning av aluminium)

Vad är ett FPC-system?

Tillverkningen av konstruktionen ska utföras i enlighet med ett FPC-system, ett kontrollsystem för tillverkning. Denna FPC är vanligtvis en samling manualer med procedurer och scheman som beskriver hur arbetet utförs enligt kraven i standarden.

Hur går certifiering enligt EN 1090 till?

Två veckor före revisionen skickar vi ut planen för dagen. En revision löper vanligtvis under en arbetsdag, under vilken vi utför en fullständig revision av bolagets system gentemot EN 1090-1. Revisionen sker vanligtvis på plats hos er som kund och utförs genom att vi intervjuar nyckelpersoner på företaget och inspekterar relevanta platser. 

Rapporten skrivs samma dag. Den inkluderar, om det behövs, en lista över systemavvikelser från standarden. Vi kommer överens om en tidsram för genomförande av eventuella åtgärder och registrerar denna i rapporten. Normalt ges maximalt 3 månader för åtgärdande av avvikelser. Bortsett från detta beviljas det, genom att inte godkänna inkomna korrigerande åtgärder, 1 månad (högst 6 månader totalt).

När får jag certifikatet?

Efter revisionen gör vi en rekommendation att bevilja, behålla eller utöka företagets intyg i enlighet med kraven i EN 1090.

När ett certifikat beviljas skickas det med företagslogotypen. Först då kommer företaget att kunna utföra prestandadeklaration och CE-märkning i enlighet med EN 1090-1.