Vad gäller? 

För att kunna CE-märka dina produkter måste du som tillverkare vara certifierad. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ, som Kiwa Inspecta, för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Detta ska CE-märkas

  • Bärande takplåt
  • Bärande väggreglar
  • Takåsar till fackverk
  • Pelare och balkar för byggnader, broar, cisterner, silos, torn och master

CE-märkningen ska göras av all tillverkning, även mindre arbeten som utförs av stålleverantörer.

Är certifiering ett krav?

Alla sammansatta bärverksdelar måste uppfylla alla krav för CE-märkning enligt EN 1090-1, från den 1 juli 2014. Det innebär att tillverkares anläggningar och system för tillverkningskontroll (FPC) måste certifieras av ett anmält organ för att intyga samstämmighet med kraven i EN 1090-1.

Fördelar med CE-märkning enligt EN 1090-1

  • Du försäkrar dig om att uppfylla alla krav som ställs
  • Du kan exportera dina produkter till övriga Europa
  • Du kvalitetsstämplar din produkt och blir konkurrenskraftig