Röntga genom isolering och under drift

Vi utför digitalröntgen med en digital panel som skickar röntgenbilden till datorn där provningsingenjören utvärderar resultatet direkt. Med hjälp av en programvara utvärderar provningsingenjören röntgenfilmen och mäter olika defekter. Vi förstärker och lyfter fram olika delar av det röntgade objektet för att närmare undersöka eventuella defekter. 

Beroende på vilket material som ska undersökas använder vi olika strålkällor. För de flesta material fungerar ett traditionellt röntgenrör. Vid tunnare gods med låg densitet, som till exempel plast, använder vi batteridrivet pulsröntgenrör. Vid väldigt tjocka material eller material m ed hög densitet använder vi isotoper. Den digitala panelen kräver mindre strålning jämfört med traditionell röntgenfilm.

Med hjälp av digitalröntgen med Digital Detector Array - DDA är det möjligt att röntga genom isolering och under drift. Du behöver inte längre stoppa anläggningen för att ta reda på hur dina objekt mår.

Exempel på objekt där digitalröntgen är lämplig:

  • Svetsar
  • Plast och kompositmaterial
  • Rörledningar i alla dess former
  • Isolerade rör under drift
  • Gjutna detaljer med olikformad geometri
  • Ventiler, motorblock, tryckbehållare
  • Betongkonstruktioner