Kontrollera ståltankarnas kvalitet 

I konstruktions- och tillverkningsprocessen för stationära, stående cylindriska lagnringstankar med plan botten finns flera olika tekniska utmaningar. Det gäller allt från fundamentet till tankbotten, taket och säkerhetsutrustningen. Genom att utföra kontroller och utvärderingar kontinuerligt under processen kan du vara säker på att slutprodukten håller hög kvalitet.

Kiwa Inspecta erbjuder tjänster inom kontroll och granskning av ståltankar under hela konstruktions- och tillverkningsprocessen. Bland våra kunder hittas företag inom processindustrin, raffinaderier, förvaringsdepåer och andra områden. Vi hjälper dig som ägare, tillverkare eller användare att vara säker på att tankarna har en hög kvalitetsnivå.

EN 14015

Utvärderingarna utförs enligt standarden EN 14015 för stationära, vertikala, cylindriska, svetsade ståltankar med plan botten ovan mark. Vi granskar också konstruktionen enligt de Eurokoder som gäller för tankens användningsområde.

Under tillverkningen verifierar vi att produkten möter konstruktionskriterierna, via bland annat kontroll av fundament, svetsövervakning, oförstörande provning och visuell inspektion.