Få koll på energianvändningen 

Med en energideklaration får du en översikt av energianvändningen i ditt hus och vilka åtgärder du kan vidta för att minska energianvändandet. Energideklarationen ger även möjlighet till jämförelse med liknande byggnader och innehåller råd och rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder, utan att försämra inomhusmiljön.

Kiwa Inspecta utför uppdragen med certifierade energiexperter. Vid en energideklaration besiktigar vi byggnaden och dess tekniska system för värme, ventilation och kyla. Vi mäter också upp byggnadens uppvärmda yta A-temp och samlar in uppgifter för värme-, el- och vattenförbrukning. I deklarationen finns även upplysningar om undersökningar av ventilationskontroll och radon.

EU:s direktiv om att minska och begränsa koldioxidutsläppen gav upphov till Lagen om energideklaration för byggnader (2006:985). Sveriges energimål är att minska energianvändning med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050, i förhållandet till användningen 1995.

Fördelar med att utföra en energideklaration

  • Få en statuskontroll av byggnadens klimatskal
  • Få ett underlag för budgetering av förebyggande underhåll
  • Utred kostnadseffektiva åtgärder för att minska energibehovet för uppvärmning och fastighet
  • Få förslag på andra uppvärmningsformer som sänker byggnadens CO2-påverkan