Genom certifiering som energikartläggare får du ett certifikat som intygar att du uppfyller gällande krav för energikartläggare. Detta certifikat visar att du har rätt utbildning, lämplighet och erfarenhet samt att du har klarat av kunskapsprovet för certifierad energikartläggare.

När behövs denna certifiering?

Certifieringen behövs då energikartläggning skall ske i stora företag och där det ej skall utföras genom ett ledningssystem. Certifieringen sker i enlighet med "Lag (2014:266) respektive ”Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken utbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Så här blir du certifierad som energikartläggare

För att få certifiering som energikartläggare ska du kunna styrka din kompetens och visa att du uppfyller kraven i Energimyndighetens författningssamling. (STEMFS 2014:2)

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan till oss.

Utöver ansökan så ska du skicka oss vidimerade tjänstgöringsintyg där det med klar tydlighet framgår dina arbetsuppgifter relaterat mot energi och antal arbetade år och utbildningsintyg. Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I författningssamlingen ställs även krav på att den sökande ska styrka sina kunskaper genom ett skriftligt prov.

Detta prov kan du skriva vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Provtid del 1 är 2 timmar och del 2 är 4 timmar, totalt 6 timmar.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån regelverkets krav. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen och du har klarat av kunskapsprovet så blir du godkänd och får ett certifikat från oss. Ditt Kiwa Sverige certifikat gäller sedan i 5 år och därefter kan det förnyas, efter ansökan hos oss enligt processen ovan.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag som energikartläggare.
Under certifikatets giltighetstid skall du genomfört minst tre energikartläggningar för att få genomföra en förenklad kompetensprövning vid förnyat certifikat. Om inte minst tre energikartläggningar är gjorda så genomförs det skriftliga provet som om det vore för nycertifiering.

Vi skickar ut en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering.

Om du som är certifierad energikartläggare har visat dig uppenbart olämplig för uppgiften så kan Kiwa Sverige återkalla din certifiering. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid, så länge lämpligheten kan redovisas, åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.

Alla certifierade energikartläggare finns på Energimyndighetens hemsida.

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning du genomfört samt redovisar din praktiska erfarenhet. Det finns även möjlighet att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Varför välja Kiwa?

Kiwa Sverige har god erfarenhet och stort kunnande inom personcertifiering. Vi ingår i en internationell certifieringskoncern och hjälper kunder över hela världen med att skaffa sig internationellt erkända certifikat för sina system, produkter och anställda.

Vi arbetar nära våra kunder och eftersträvar alltid snabb och korrekt service.

Vill du veta mer om vår certifiering av energikartläggare så är du välkommen att kontakta oss!