Få koll på utrustningens skick

Med rätt typ av åtgärd kan du fortsätta att använda anläggningen i din verksamhet, kanske i många år framåt. 

Med hjälp av den amerikanska standarden API 579-1/ASME FFS-1 2007 Fitness-For-Service kan vi på ett effektivt och systematiskt sätt göra en bedömning av tryckbärande utrustning med hänsyn till aktuell skada eller defekt. Genom att kombinera återkommande provning med analyser enligt API - 579-standarden kan skademekanismer av olika slag utvärderas.

Kiwa Inspecta utför en grundlig utvärdering och bedömning av utrustningens möjligheter att fortsätta vara i drift, allt i enlighet med landets regelverk. Proceduren ger också möjlighet att uppskatta kvarstående livslängd på utrustningen.

Vi utvärderar skador och mekanismer som:

 • Sprödbrott
 • Allmän godsförtunning
 • Lokal godsförtunning
 • Gropfrätning
 • Väteinducerad sprickbildning (HIC och SOHIC)
 • Kantförskjutning vid svetsar och formavvikelser
 • Sprickliknande defekter
 • Krypskador
 • Brandskador
 • Bucklor och urholkningar
 • Laminering


Typiska objekt

 • Tryckkärl
 • Pannor
 • Rörledningar
 • Cisterner