Vad kan vi erbjuda inom företagsinterna kurser?

Vi har kursprogram som handlar om allmän kemikaliehantering, specifika produkttyper eller roller i regelverket. Alla våra öppna kurser kan genomföras företagsinternt eller så kan du sätta ihop olika delar och fokusera på exakt det du vill ha. Vi kan genomföra kurser under normal arbetstid, eftermiddagskurser eller hålla föreläsningar vid specialevenemang på kvällar eller helger. Vi tar fram ett kursprogram som passar er exakt. 

Praktiskt genomförande

Våra kurser innehåller allt från föreläsningar, workshops, uppgifter, dialoger till praktiska övningar. Vi anpassar oss efter behovet och genomför allt från effektiva 3-timmarskurser till mer fördjupande utbildningar under flera dagar. Våra kursledare har lång erfarenhet och spetskompetens inom kemikaliehantering och regelverk. I alla våra kurser ingår ett kursintyg som dokumenterar att man genomgått utbildningen.

Vad har vi gjort för andra företag?

Exempel 1 – Grundläggande kurs i kemikaliehantering 

Kurs om hur du på ett säkert sätt kan hantera och lagra kemikalier, vad som krävs när det gäller dokumentation och hur man läser säkerhetsdatablad. Du lär dig om kemikalieregister och enkla metoder för riskbedömning. Efter kursen ska du känna till myndigheternas krav för farliga kemikalier och hur ni ska följa regelverket i praktiken. En allmän heldagskurs som innehåller det viktigaste du behöver veta när du använder och ansvarar för kemikalier. 

Exempel 2 – Användarkurs för t.ex. städare eller mekaniker på verkstad 

Praktiskt inriktad kurs för dig som är aktiv användare av kemikalier eller har ansvar för dem som är det. Du får lära dig hur dina kemikalier ska användas, när du måste vidta försiktighetsåtgärder eller bära skyddsutrustning och vad som händer om du inte gör det. Läs om vad du ska titta efter på faromärkningen och hur du läser säkerhetsdatabladet. Vad du behöver veta som användare av kemikalieregistret och hur viktigt det är med riskbedömning. 

Exempel 3 – Fördjupningskurs i regelverk, t.ex. REACH, CLP, Biocider

Kurs för dig som t.ex. är importör och därmed har ett större ansvar och fler skyldigheter vad gäller dina kemikalier. Vi går igenom de viktigaste delarna av det omfattande regelverket, vad du ska göra för att följa upp och vad du ska dokumentera skriftligt. Vi utgår från de regelverk du omfattas av, t.ex. kosmetika, biocidförordningen, farligt gods (ADR), fasta artiklar etc. 

Exempel 4 – Enskild rådgivning och utbildning 

Workshop eller rådgivningsformat där vi arbetar med en eller ett fåtal medarbetare inom ett område där ni behöver uppdatera kunskaperna eller få hjälp. Det kan t.ex. vara att bygga upp och underhålla ert kemikalieregister eller lära er hur kemikalier klassificeras. Kanske vill ni få en genomgång av de viktigaste punkterna, som förberedelser för en tillsyn eller behöver hjälp av någon som observerar och kommer med synpunkter när ni riskbedömer.