Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen 

Giltighet för svetsintyg och lödarprövningsintyg 

Certifikat enligt ISO 9606-1 och ISO 14732 har möjligheten att ej vara förlängningsbara. Då är giltighetstiden 3 respektive 6 år utan möjlighet att förlänga. 

Svets- och lödarprövningsintyg som har möjligheten att förlängas är giltiga i två år (tre år för svetsoperatörer), förutsatt att svetsaren upprätthållit sin kompetens och inte gjort uppehåll mer än 6 månader med svetsning. 

Certifikat enligt ISO 13585 är förlängningsbara och giltiga i 3 år från provläggningsdatumet. 

Så förlänger du giltigheten på ditt intyg

För att förlänga giltighetstiden ytterligare två år (tre år för svetsoperatörer) skickar du följande till Kiwa Inspecta:

  • Intyg där din arbetsgivare var 6:e månad har bekräftat att du har arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat. 

Beroende på certifikat skickar du också in:

  • Protokoll på volymetrisk provning (stumsvets), bryt- eller makroprov (kälsvets) utfört på två svetsförband utförda under de sista sex månaderna av giltighetstiden. 
  • För ISO 9606 del 2, 3, 4 och 5 räcker det med provning från ett svetsförband. Svetsproven skall ligga inom certifikatets giltighetsområde och ha liknande svårighetsgrad som ursprungsprovet. 
  • För ISO 13585 krävs endast ett protokoll från volymetrisk eller mekanisk provning från ett lödförband, utfört under de sista sex månaderna av giltighetstiden. Lödprovet skall ligga inom certifikatets giltighetsområde. 

För förlängning av intyg med kompletterande kälsvetsprov krävs ett protokoll för provning där en svets skall bryt- eller makroprovas (gäller endast ISO 9606-1 och EN 287-1:2011).