Giltighet för svetsintyg och lödarprövningsintyg 

Certifikat enligt ISO 9606-1 och ISO 14732 har möjligheten att ej vara förlängningsbara. Då är giltighetstiden 3 respektive 6 år utan möjlighet att förlänga. Väljer man att de skall vara förlängningsbara är giltigheten 2 respektive 3 år.

Certifikat enligt ISO 13585 är förlängningsbara och giltiga i 3 år från provläggningsdatumet. 

Så förlänger du giltigheten på ditt intyg

För att förlänga giltighetstiden ytterligare två år (tre år för svetsoperatörer) skickar du följande till Kiwa Inspecta:

  • Intyg där din arbetsgivare var 6:e månad har bekräftat att du har arbetat inom certifikatets giltighetsområde med godtagbart resultat. 

Beroende på certifikat skickar du också in:

  • Protokoll på volymetrisk provning (stumsvets), bryt- eller makroprov (kälsvets) utfört på två svetsförband utförda under de sista sex månaderna av giltighetstiden. 
  • För ISO 9606 del 2, 3, 4 och 5 räcker det med provning från ett svetsförband. Svetsproven skall ligga inom certifikatets giltighetsområde och ha liknande svårighetsgrad som ursprungsprovet. 
  • För ISO 13585 krävs endast ett protokoll från volymetrisk eller mekanisk provning från ett lödförband, utfört under de sista sex månaderna av giltighetstiden. Lödprovet skall ligga inom certifikatets giltighetsområde. 

För förlängning av intyg med kompletterande kälsvetsprov krävs ett protokoll för provning där en svets skall bryt- eller makroprovas (gäller endast ISO 9606-1 och EN 287-1:2011).