GWO är en sammanslutning av ägare och tillverkare inom branschen. Medlemmarna i GWO kräver att utbildningen görs av en certifierad utbildningsleverantör. För att utbildningsföretaget ska bli certifierade krävs att de uppfyller GWO:s "Kriterier för en utbildningsleverantör". Certifikatet ska ha utfärdats av ett certifieringsorgan enligt GWO:s "Kriterier för certifieringsorgan". I Sverige är Kiwa Inspecta godkända för att göra detta

Standarden ”Basic Safety Training” omfattar fem moduler:

  • Första hjälpen (First aid)
  • Ergonomi (Manual handling)
  • Brandkunskap (Fire awareness)
  • Arbete på hög höjd (Working at heights)
  • Överlevnad till sjöss (Sea survival)

Certifieringen görs av Kiwa Inspecta genom granskning av utbildningsföretagets ledningssystem, rutiner och instruktioner samt granskning på utbildningsplatsen under de praktiska utbildningsmomenten.

Fördelar med certifieringen

  • Med en certifiering kan du leverera utbildning till vindkraftsindustrin.
  • Kiwa Inspecta är godkända av GWO
  • Kiwa Inspecta har svenska revisorer