Vad är HOCNF?

HOCNF (Harmonized Offshore Chemical Notification Format) är miljötoxikologisk dokumentation för kemikalier som används inom offshorebranschen. Målet är att minska risken för allvarliga utsläpp och påverkan eller skador på den marina miljön.

När ställs det krav på HOCNF?

Kemikalier som används i samband med prospekterings- och produktionsverksamhet offshore i det maritima OSPAR-området i nordöstra Atlanten ska ha HOCNF-dokumentation. Kravet gäller som huvudregel för alla offshorekemikalier och kemikalieleverantören har ansvaret.

Varför ska mitt företag ha HOCNF?

  • Det är obligatoriskt och förväntas av professionella aktörer inom offshorebranschen 
  • God dokumentation av hög kvalitet ger nöjda kunder 
  • Ni visar att företaget är miljövänligt 

Vad kan Kiwa hjälpa mitt företag med?

  • Registrera HOCNF i NEMS-databasen 
  • Utvärdering av kemikaliers ekotoxiska egenskaper
  • Rådgivning i relevanta regelverk och vilken dokumentation som krävs
  • Söka efter relevanta testdata
  • Framtagande och översättning av säkerhetsdatablad