Vad är IBC och GESAMP?

IBC-koden är en internationell kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk. GESAMP-profilen ger en bedömning av farorna vid utsläpp av kemikalien, för både människor och marina miljöer. I MARPOL bilaga II regleras förorening av skadliga flytande kemikalier i bulk.

När ställs det krav på IBC-kod/GESAMP-profil?

Alla kemikalier som ska transporteras i bulk ska bedömas i relation till MARPOL bilaga II.

Vad kan Kiwa hjälpa mitt företag med? 

  • Beräkna IBC-kod och GESAMP-profil för kemikalier
  • Hjälp med ansökningsprocessen för IBC och GESAMP
  • Bedöma sammansättningen och möjligheten att transportera via OSV (Offshore Supply Vessels)
  • Framtagande och översättning av säkerhetsdatablad och märkning