Den amerikanska tryckkärlsstandarden ASME Boiler and Pressure Vessel Code, utgiven av American Society of Mechanical Engineers, ASME, är den vanligaste standarden i världen för tryckbärande utrustning. Den erkänns i ett stort antal länder och är ett krav i USA och Kanada.

Kiwa Inspecta erbjuder dig alla nödvändiga inspektioner och certifieringar som behövs för att uppfylla kraven i ASME Boiler and Pressure Vessel Code och få den viktiga ASME-stämpeln på dina produkter. 

Vi hjälper dig med 

  • att upprätta ett kvalitetssäkringssystem som uppfyller standarden
  • stöd för att genomföra kvalitetssäkringssystemet
  • årlig revision av dina verkstäder
  • förberedelser inför ASME certifieringsrevisioner
  • tillverkningskontroll i dina verkstäder
  • kvalificering och certifiering av dina svetsprocedurer och svetsare

Fördelar med ASME-inspektioner

  • Det öppnar möjligheter för ditt företag att exportera till USA, Kanada och andra länder som har antagit ASME-standarden. Du får en internationellt erkänd kvalitetsstämpel på din produkt.
  • Efter slutförda inspektioner bekräftar vi att standarden är uppfylld, vilket gör att du kan certifiera och registrera utrustningen hos National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors. Certifieringen görs genom att ASME-märket läggs till på tillverkarens märkplåt. 
  • Inspektionerna genomförs av Kiwa Inspecta-personal i samarbete med vår strategiska partner TÛV SÛD.