Allmänt
Vanliga frågor kring SIL behandlas på tydligt och praktiskt tillämpat sätt. Vad är SIL? Vilka krav ställs när SIL-standarder ska tillämpas? Hur får man fram krav på ett säkerhetssystem? Hur uppfyller man kraven?

Kursen ger dig
En bra bas med kunskaper för att arbeta med SIL och en god vägledning för vad SIL innebär i praktiken för tillämpning i säkerhetssystem inom industrin. Du kan ta reda på vilka krav som gäller för din egen anläggning och hur du på mest eff ektiva sätt kan uppfylla dessa.

Vem är den här kursen för?

Kursen vänder sig till den som ansvarar för eller arbetar med säkerhetssystem inom energi-, kraft- eller processindustri. Konstruktörer, processingenjörer och ansvariga för underhåll, inspektion, kontroll och tillsyn m. fl . Även lämplig för dig som behöver en allmän kunskap t ex inköpare, säljare eller projektledare.

Program

  • Bakgrund, termer och begrepp
  • Standarder och krav
  • Riskanalys för SIL, riskgraf, LOPA
  • SRS – Safety Requirement Specification
  • Systemdesign
  • Verifiering och validering

Praktisk information

Tid: Kl. 08:30-16.30

Det angivna priset är 6500 kr exklusive moms, i priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe. Moms tillkommer.