Ansök här

Ansökningsblankett - Certifiering IP Livsmedel (pdf)


Fyll i ansökningsblanketten och skicka till Kiwa Certifiering, Box 1940, 751 49 Uppsala. Eller skicka ifylld blankett via e-post till se.info@kiwa.com

Om certifieringen

Standarden omfattar grundläggande arbete med livsmedelssäkerhet, där produktsäkerheten för konsumenten är i centrum. Kraven omfattar hygien, spårbarhet, redlighet och livsmedelssäkerhet enligt HACCP.

På Sigill Kvalitetssystems hemsida www.sigill.se finns mer information, standard och åtgärdsplan för egenrevision.

IP Livsmedel är ett kvalitetsprogram och en certifiering för livsmedelssäkerhet. Standarden har tagits fram med stöd av ICA, COOP, Axfood och Bergendals så med denna certifiering visar du som är leverantör till dagligvaruhandeln att din produktion lever upp till handelns krav om säkra livsmedel.

Företag som är certifierade enligt IP Livsmedel och använder IP SIGILL-certifierad råvara i produkterna har dessutom möjlighet att marknadsföra produkterna med kvalitetsmärket Svenskt Sigill. Kontakta Sigill Kvalitetssystem för mer information kring denna möjlighet.

Ett väl etablerat kvalitetsarbete på företaget gynnar affärerna. IP Livsmedel-certifieringen är ofta en förutsättning för att få leverera produkter till våra aktörer inom dagligvaruhandeln. Certifieringen IP Livsmedel ger företaget marknadstillträde. Med denna tredjepartscertifiering genom en av våra livsmedelsrevisorer får ni också en kvalificerad genomgång av era rutiner och er dokumentation, och säkerställer därmed att ni lever upp till högt ställda krav inom livsmedelssäkerhet.

Aktuell utgåva

IP Allmänna Villkor 2019:1
IP Livsmedel Grundcertifiering 2018:1