Vad är ISO 14001?

ISO 14000 är en standard för miljöledning, med tydligt fokus på områden som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.  

ISO 14001:2015 är den senaste versionen av standarden, där det bland annat infördes ett förstärkt ledningsansvar och nya centrala begrepp som livscykelperspektiv.

Fördelar med ISO 14001-certifieringen

En certifiering enligt ISO 14001 är internationellt gångbar och blir ett bevis på företagets miljöarbete. Det ger flera fördelar, såväl för organisationen som för miljön. Exempelvis kan företaget:

  • Minska verksamhetens negativa miljöpåverkan
  • Minska användningen av resurser och få lägre kostnader för miljöhantering
  • Stärka varumärket
  • Förbättra möjligheten att vinna upphandlingar
  • Få ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete

Krav i ISO 14001

Grunden till ISO 14 001 är 55 krav, som revideras genom miljöledningsarbetet. Kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på företag, för att standarden ska kunna användas av organisationer med olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. 

För att din organisation ska få ett ISO 14001-certifikat krävs att:

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
  • Systemet är beskrivet 
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

För vem?

Ett företag med ISO 14001-certifikat visar att det tar ansvar och miljöarbete på stort allvar.  Tjänsten passar alla typer av verksamheter oavsett bransch, inom såväl produktion som tjänstesektorn.  Med certifieringen systematiseras lagefterlevnad och miljöaspekterna får en naturlig plats i det dagliga arbetet. 

När behövs denna certifiering?

Ett certifikat enligt 14001 är ofta en grundförutsättning för att få vara leverantör. Denna certifiering bekräftar också att företagets miljöledningssystem och systematiska miljöarbete sköts på ett effektivt sätt.

Varför välja Kiwa?

Kiwa har lång erfarenhet av certifiering av ledningssystem och är ackrediterade att erbjuda revision och certifiering enligt ISO 14001. Denna revision kan med fördel kombineras med någon eller några av våra andra tjänster, som KRAV/EU-ekologisk certifiering eller MSC Spårbarhetscertifiering.