Vad är ISO 14001?

ISO 14000 är en standard för miljöledning, med tydligt fokus på områden som strategisk nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.

Genom att följa standarden och dess krav kan verksamhetens negativa miljöpåverkan minskas. Dessutom kan företaget eller organisationen få fördelar som minskad användning av resurser och lägre kostnader för miljöhantering.

En certifiering enligt ISO 14001 blir ett bevis på att företaget uppfyller de krav som standarden sätter.

Krav i ISO 14001

Grunden till ISO 14 001 är 55 skall-krav, som revideras genom miljöledningsarbetet. Kraven kan uppfyllas på olika sätt beroende på företag, för att standarden ska kunna användas av organisationer med olika stor miljöpåverkan och miljöbelastning. 

För att din organisation ska få ett ISO 14001-certifikat krävs att:

  • Organisationen har ett kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i standarden
  • Systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet 
  • Systemet är beskrivet 
  • System och beskrivning underhålls löpande
  • Verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 14001:2015 av ett ackrediterat certifieringsorgan

För vem?

Ett företag med ISO 14001-certifikat visar att det tar ansvar och miljöarbete på stort allvar.  Tjänsten passar alla typer av verksamheter oavsett bransch, inom såväl produktion som tjänstesektorn.  Med certifieringen systematiseras lagefterlevnad och miljöaspekterna får en naturlig plats i det dagliga arbetet. 

När behövs denna certifiering?

Ett certifikat enligt 14001 är ofta en grundförutsättning för att få vara leverantör. Denna certifiering bekräftar också att företagets miljöledningssystem och systematiska miljöarbete sköts på ett effektivt sätt.

Varför välja Kiwa?

Kiwa har lång erfarenhet av certifiering av ledningssystem och är ackrediterade att erbjuda revision och certifiering enligt ISO 14001. Denna revision kan med fördel kombineras med någon eller några av våra andra tjänster, såsom ISO 9001KRAV/EU-ekologisk certifiering eller MSC Spårbarhetscertifiering.