Vad är ISO 9001?

ISO 9001 är en internationell standard som innehåller riktlinjer för ett ledningssystem där kundperspektiv, utveckling och kvalitet är i fokus. Ledningssystemet beskriver hur du ständigt förbättrar och justerar din verksamhet för att möta kundernas behov.

I och med att standarden är internationell så har den samma krav på vilka processer som skall dokumenteras och styras oavsett om företaget befinner sig i Sverige, Europa eller i ett utomeuropeiskt land.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är en ny, reviderad version av ISO 9001. Här ersätts bland annat förebyggande åtgärder av ett nytt avsnitt om riskbaserat tankesätt, där din organisation ska kunna identifiera och hantera risker och möjligheter. ISO 9001:2015 har också ett större fokus på hur omvärldsfaktorer påverkar planeringen av ledningssystemet, intressenter och konkurrenter. 

Krav i ISO 9001

ISO 9001 innehåller flera krav som baseras på sju principer:

  • Kundfokus
  • Ledarskap
  • Medarbetarnas engagemang
  • Processinriktning
  • Förbättring
  • Faktabaserade beslut
  • Relationshantering

En organisation som uppfyller alla krav kan bli certifierad enligt standarden.

För vem?

ISO 9001 passar alla företag som vill arbeta kvalitativt med verksamhetsledning och produktutveckling, oavsett storlek och bransch.

En certifiering enligt ISO 9001 blir ett bevis på att ditt företag eller organisation arbetar för att ständigt förbättra er verksamhet, för att hålla hög kvalitet och möta kundernas behov. 

När behövs denna certifiering?

Vissa företag och branscher har ISO 9001 som krav för att göra affärer.  Certifikatet blir då en förutsättning för att få vara med i upphandlingar och svara på kraven från kunder eller leverantörer.

Certifieringen kan också ge ett driv i arbetet med ständig förbättring av verksamheten. I standarden är ledningens ansvar väl definierat. Kundkrav får en naturlig plats i det dagliga arbetet och med effektivt arbete ökar också lönsamheten.

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt ISO 9001. Revisionen kan med fördel kombineras med några av våra andra tjänster, såsom ISO 14001KRAV/EU-ekologisk certifiering eller MSC Spårbarhetscertifiering.