Ledningens ansvar är väl definierat, och arbetet med kvalitetsledningssystemet ger ett driv i arbetet med ständig förbättring av verksamheten. Kundkrav får en naturlig plats i det dagliga arbetet, och med effektivt arbete ökar lönsamheten.

För vem?

ISO 9001 passar alla företag som önskar arbeta kvalitativt med verksamhetsledning och produktutveckling, oavsett storlek och bransch.

När behövs denna certifiering?

Ett certifikat enligt ISO 9001 är en grundförutsättning för att få vara leverantör. En kvalitativ revision ger goda förutsättningar för att säkerställa att företagets kvalitetsmål uppfylls.

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt ISO 9001. Revisionen kan med fördel kombineras med några av våra andra tjänster, såsom ISO 14001, KRAV/EU-ekologisk certifiering eller MSC Spårbarhetscertifiering.