• Hanterar och förvarar du kemikalierna på ett ansvarsfullt sätt?
  • Är alla era kemikalier dokumenterade och finns med i kemikalieregistret?
  • Är kemikalierna korrekt märkta och är säkerhetsdatabladen kvalitetssäkrade?
  • Är alla säkerhetsdatablad och all märkning på svenska?
  • Har du tillräckligt bra skriftliga rutiner och internkontroll?
  • Är det länge sedan ni genomförde riskbedömningar? 

Vi ser att många företag har alltför dåliga rutiner när det gäller den egna kemikaliehanteringen. En del vet inte riktigt var de ska börja, medan andra tror att de har fullständig kontroll utan att kanske ha det. 

Vad är Kiwas kemikaliekontroll?

Kiwas kemikaliekontroll är en paketlösning för dig som vill veta status för din kemikaliehantering. Du får konkreta förbättringsförslag att arbeta vidare med och tips för vad myndigheterna letar efter. 

Kiwas kemikaliekontroll består av: 

  • Inspektion hos ditt företag 
  • Kontroll av säkerhetsdatablad, märkning, skyddsutrustning, första hjälpen-utrustning, förvaring och kassering för upp till 10 kemikalier 
  • Förslag till skriftliga rutiner för inköp och mottagande av kemikalier 
  • Rådgivning kring egen riskbedömning
  •  En översikt över de viktigaste kraven som gäller för er 

Efter inspektionen beskriver vi resultat och brister i en rapport och vi ger dig konkreta tips på hur ni ska följa regelverket. Kiwas kemikaliekontroll är ett utmärkt verktyg för att förbättra arbetet och rutinerna i verksamheten och är guld värd att kunna visa upp vid tillsyn från myndigheterna.

Kontakta oss idag för ett bra paketpris på Kiwas kemikaliekontroll!