Konditionskontrollen hjälper dig fatta relevanta beslut

Kiwa Inspecta utför konditionskontroll på dina kranar och har specialister på området som hjälper dig med kunskap och erfarenhet. Du får hjälp och stöd vid beslut kring att hålla ditt kranbestånd i ett både säkert och funktionsdugligt skick.

Som kranägare har du skyldighet att möta kraven i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 34§. Kraven säger bland annat att brister eller skador som äventyrar säkerheten ska åtgärdas. Konditionsanalys ska också genomföras då driftjournal eller kontroll visar att anordningen närmar sig den konstruktiva livslängden, dock senast efter 20 år i drift. 

Så här utför vi konditionskontroller av kranar:

  • Vi går igenom kranens dokumentation såsom ritningar, beräkningar och el-scheman.
  • Vi intervjuar berörd personal för att samla fakta kring driften.
  • Vi utför okulärkontroll av stålkonstruktion och maskinerier, inklusive driftprov.
  • Vi utför okulärkontroll och uppmätning av el-utrustning och styrsystem, inklusive driftprov.
  • Därefter bedöms om kranens teoretiska livslängd uppnåtts.
  • Resultaten redovisas i en utförlig teknisk rapport. Beroende på resultat så kan vi också erbjuda fördjupade beräkningar samt åtgärdsförslag.