Med anledning av covid-19

Vi erbjuder som vanligt våra tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.
Så här arbetar vi aktivt med att minska smittspridningen 

Besiktning av tryckkärl

Med våra tekniska tredjepartskontroller får du mängder av information som kan användas för att öka säkerheten och förlänga livstiden hos din utrustning. Informationen kan också användas för att förbättra underhållssystem och ge tidiga varningar om framtida problem. Genom att vidta nödvändiga reparationer och investering vid rätt tidpunkt kan du undvika onödiga kostnader och driftstopp.

Vi kontrollerar alla typer av trycksatta anordningar; från säkerhetsanordningar till stora tryckkärl, pannor och rörledningssystem. Våra besiktningsingenjörer utför uppdragen med hög integritet, rätt kunskap och erfarenhet. 

Kiwa Inspecta hjälper dig med:

 • Konstruktions- och tillverkningskontroll
 • Flödes- och elschemagranskning
 • Första kontroll
 • Återkommande kontroll
 • Revisionskontroll
 • Bedömning av övervakning av pannor

Typiska objekt

 • Tryckluftbehållare
 • Varmvattenpannor
 • Hetvattenpannor
 • Ångpannor
 • Hetoljepannor
 • Autoklaver
 • Ångmantlade kokgrytor
 • Cisterner för kemikalier och brandfarliga/explosiva varor
 • Rörledningar
 • Kondensatkärl
 • Matarvattentankar
 • Torkcylindrar
 • Vakuumkärl
 • Kyl och värmepumpsanläggningar
 • Reaktorer
 • Trycksatta filteranläggningar


Fler tjänster för trycksatta anordningar

Med vår breda kunskap om regelverk, trycksatta anordningar och anläggningar kan vi också hjälpa dig i andra frågor. Du kan bland annat anlita oss för att:

 • Granska kunskap och kvalitet hos tänkbara leverantörer
 • Göra statusbedömningar på anläggningar, som underlag för kommande underhålls- och investeringsbudget
 • Ge råd om lämplig kvalitetsnivå i upphandlingsdokument
 • Analysera om livslängdsjournal är nödvändig
 • Hjälpa till att hålla livslängdsjournalen uppdaterad
 • Utföra riskbedömning med avseende på risker vid användning
 • Ta fram rutiner kring fyllning och tömning
 • Upprätta program för fortlöpande tillsyn
 • Utbilda pannoperatörer i kategori 1, 2, 3 och 4
 • Utföra kompletterande oförstörande provning i samband med in- och utvändig undersökning
 • Analysera skador för att minska risken att händelsen upprepas