Du är skyldig att kontrollera dina säkerhetsdatablad och din märkning, men det är inte så lätt att veta om det tar emot faktiskt håller tillräcklig kvalitet och följer regelverket. Kiwa känner till kraven och hjälper dig med kvalitetskontroll.

Vad ingår i en kvalitetskontroll?

En kvalitetskontroll som utförs av Kiwa säkerställer att dina säkerhetsdatablad håller tillfredsställande kvalitet och följer regelverket. Vi kontrollerar bl.a. följande:

 • • Klassificeringen av de ingående kemikalierna gentemot gällande regelverk
  • Den kemiska produktens klassificering och märkning
  • Gränsvärden för förorening i arbetsmiljön
  • Första hjälpen-åtgärder och skyddsutrustning
  • Uppgifter om hälso- och miljörisker
  • Genomgång utifrån vad myndigheterna tittar på

Vid kvalitetskontroll av märkning kontrollerar vi att märkningen på förpackningar och informationen i säkerhetsdatablad stämmer överens och att kraven på t.ex. storlek uppfylls. 

Vem har ansvaret?

Skyldigheten att leverera korrekta och godkända säkerhetsdatablad gäller för tillverkare, producenter, importörer och distributörer. Uppgifterna ska täcka in användningsområdet och säkerhetsdatablad och märkning för kemiska produkter som säljs i landet ska vara på landets språk.

Varför är det viktigt?

 • Det är du som ansvarar för att dina kemikalier används på ett säkert och ansvarsfullt sätt
 • Genom att tillhandahålla bra säkerhetsdatablad visar ni att företaget tar HMS på allvar
 • Nöjda kunder ger ett bra rykte och nya affärer
 • Ni är förberedda vid en eventuell myndighetstillsyn

Vad kan Kiwa hjälpa ditt företag med?

 • Kvalitetssäkra säkerhetsdatablad och märkning från din leverantör
 • Kvalitetskontroll av andra typer av dokumentation
 • Leverantörskontakt om fel och brister upptäcks
 • Ta fram och översätta säkerhetsdatablad vid behov