Nedbrytning och fel i betong, murbruk och natursten

Nedbrytning av cement, tegel, murbruk och sten i gamla och nya konstruktioner har en enorm inverkan på den återstående livslängden. Detta kan leda till betydande merkostnader för drift och underhåll. Nedbrytningen påverkar också säkerhet och estetik. Det är viktigt att förstå nedbrytningen för att kunna genomföra en korrekt reparation vid renovering eller synliga skador på strukturen.

Vi har en stor förståelse för alla typer av material som används i byggprojekt. Vi tillför många olika färdigheter i en öppen och flexibel dialog med dig så att du får rätt lösning på ditt problem. Du kan få en standardiserad såväl som en skräddarsydd undersökning anpassad utifrån dina behov.

Orsaker till nedbrytning av byggmaterial

Skador, kvalitetsförsämringar och minskad livslängd kan bero på många faktorer. Till exempel kan man använt sig av fel material, produkter eller arbetsförfaranden i byggprojektet.

Konstruktionen kan också ha varit utsatt för:

  • Fukt
  • Salt
  • Brand
  • Kemiska ämnen 
  • Överbelastning

Slutligen kan materialen vara förbrukade och bör kanske bytas ut.

Tunna sektioner, SEM, kemisk analys och fysiska tester

Grunden för att förstå material är kunskap om alla faktorer som styr deras fysiska och kemiska egenskaper, men också kunskap om miljön de finns i och vilka oförutsedda händelser som de kan utsättas för. För att få en överblick över alla faktorer kan vi beskriva makroskopiska detaljer och undersöka prover av din konstruktion.

Om det behövs kan vi komplettera dessa observationer med mikroanalys av tunn sektion, svepelektronmikroskop (SEM), kemisk analys och fysikalisk provning. Dessa studier ligger till grund för bedömningen av den återstående livslängden på ett material eller dess lämplighet för ett visst ändamål.

Kontakta oss om du behöver hjälp med att få ditt material undersökt.