Garanterad kvalitet och säkerhet

Oförstörande provning av svetsar och fogar är av speciellt stor betydelse vid tillverknings- och installationskontroller för att kunna garantera kvalitet och säkerhet i nyförvärvade anläggningar innan ägandeförhållandena formellt skrivs över.

Det krävs speciell kompetens och utrustning vid oförstörande provning av alla typer av plastmaterial. Oförstörande provning av laminat, exempelvis glasfiberarmerad plast, är extra komplicerat – speciellt gäller det tolkningen av de resultat provningen ger.

Kiwa Inspecta har god kunskap och erfarenhet av OFP-metoder för plast. Vi arbetar bl.a. med följande testmetoder av glasfiberlaminat:

 • Digital röntgen
 • Ultraljudsprovning
 • Visuell kontroll

Fördelar med oförstörande provning av glasfiberarmerat material:

 • Du uppfyller myndigheternas krav
 • Du säkerställer kvaliteten och säkerheten för nyinköpta anläggningar
 • Du får tidiga varningar om skador och kan därmed undvika kostsamma driftstörningar 
 • När du upptäcker skador i tid blir det lättare att planera underhåll och reparationer
 • Vid tillverkning av nya objekt får du en mer tillförlitlig och korrekt kontroll av materialet

Typiska objekt

 • Utrustning för hantering av betningskemikalier för elektrolytiska processer
 • Tryckkärl, tankar och rör för klordioxidtillverkning och utrustning i blekeri
 • Utrustning för kemisk behandling och avloppssystem
 • Förbränningsanläggningar för kraft och värme med rökgasrening, skrubbrar och ledningar för rökgaser, kondensat och kemikalier
 • Stumsvetsar i plaströr