ISO 45001 ersätter OHSAS 18001

Är ditt företag certifierat enligt OHSAS 18001? ISO 45001 ersätter sedan 2018 den brittiska standarden OHSAS 18001, som tidigare har varit den vanligast förekommande på arbetsmiljöområdet. Kontakta gärna oss på Kiwa Inspecta om du har några frågor om övergången till ISO 45001.

Övergången från OHSAS 18001: 2007
OHSAS 18001: 2007 har status som "återkallad", med en övergångsperiod på 3 år för övergång till ISO 45001. Övergångsperioden startade den 12 mars 2018. Certifikat enligt OHSAS 18001: 2007 kommer alltså inte att vara giltiga efter den 12 mars 2021.

Läs mer: ISO 45001 - Certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö

För vem?

Företag som vill ligga i framkant och säkra upp processer för arbetsmiljön kan vinna mycket med ett certifierat arbetsmiljöarbete. 

Effekter med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är bland andra: minskad stress, ökad motivation, minskade risker för olyckor och effektivare processer.

När behövs denna certifiering?

Att kunna visa upp ett certifierat arbetsmiljöarbete är viktigt i ett företags profilering för både kunder och personal.

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt OHSAS 18001. Denna revision kan med fördel kombineras med några av våra andra tjänster, såsom ISO 9001 och/eller ISO 14001.