OHSAS 18001 är en internationell standard för ledningssystem för arbetsmiljö. Standarden ger en stabil grund för att skapa ett systematiskt arbetsmiljöarbete i ditt företag.

Standarden hjälper också till att lyfta hälso- och säkerhetsfrågor till ledningen. Tanken är att sätta fokus på riskbedömning och analys för att metodiskt minska antalet olyckor.

En positiv signal till personal och kunder

OHSAS 18001-certifikatet är en signal till både nuvarande och framtida personal samt kunder; det berättar att företaget investerar för att skapa en säker arbetsplats. OHSAS 18001 är kompatibel med de vanligaste internationella kvalitets- och miljöstandarderna, ISO 9001 och ISO 14001.