För vem?

Företag som vill ligga i framkant och säkra upp processer för arbetsmiljön kan vinna mycket med en certifiering enligt OHSAS 18001. Effekter med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är bland andra: minskad stress, ökad motivation, minskade risker för olyckor och effektivare processer.

När behövs denna certifiering?

Att kunna visa upp ett certifierat arbetsmiljöarbete är viktigt i ett företags profilering för både kunder och personal.

Varför välja Kiwa?

Kiwa erbjuder revison och certifiering enligt OHSAS 18001. Denna revision kan med fördel kombineras med några av våra andra tjänster, såsom ISO 9001 och/eller ISO 14001.