Vi hjälper dig med produktcertifiering och EG-typintyg

Produktcertifiering av maskiner enligt maskindirektivet garanterar en hög säkerhetsnivå för konstruktion, tillverkning, användning och skötsel av maskiner inom EU. Certifieringen ger också en konkurrensfördel för dig som tillverkare, då du kan sälja dina produkter inom EU. Produktcertifiering är också en signal om säkerhet i övriga världen vilket är en fördel för tillverkare som exporterar produkter utanför EU och EES området.

Kiwa Inspecta är anmält organ för maskindirektivet och utför produktcertifiering samt utfärdar EG-Typintyg. Produkter som certifieras av ett anmält organ behöver inte genomgå produktcertifiering i varje land separat. Ett utfärdat EG-Typintyg gäller  inom den gemensamma europeiska marknaden.

Vi hjälper även till med frivillig certifiering och att utfärda ett typintyg. Typintyget ger dig som tillverkare möjlighet att genom en oberoende part visa att produkten överensstämmer med gällande säkerhetskrav.

Fördelar med produktcertifiering av maskiner

  • Garanterar att maskinen är utformad, tillverkad och använd på ett säkert sätt
  • Säkerställer att maskinen överensstämmer med maskindirektivet
  • Tryggar fri rörlighet för maskinen inom EU och EES
  • Underlättar internationell handel även utanför EU och EES
  • Stärker konkurrenskraften