Produktcertifiera dina tryckkärl 

Tryckbärande anordningar är potentiellt farliga. EU har därför utvecklat direktiv som tillsammans med den nationella lagstiftningen ställer stränga krav på säkerheten hos dessa objekt. 

Tryckbärande anordningar är potentiellt farliga. EU har därför utvecklat direktiv som tillsammans med den nationella lagstiftningen ställer stränga krav på säkerheten hos dessa objekt. 

Kiwa Inspecta erbjuder produktcertifiering som oberoende anmält organ. Certifieringen visar att din utrustning uppfyller säkerhetskraven inom konstruktion, tillverkning och provning.  

I certifieringsprocessen verifierar Kiwa Inspecta att de tekniska ritningarna uppfyller kraven och att den tryckbärande utrustningen är byggt enligt gällande standarder och föreskrifter. När din produkt uppfyller kraven har du som tillverkare också rätt att CE-märka dina produkter, vilket är en internationell signal om kvalitet, förtroende och säkerhet. 

Typiska produkter

 • Tryckkärl
 • Värmeväxlare
 • Ånggeneratorer
 • Ångpannor
 • Säkerhetsanordningar
 • Autoklaver
 • Tryckbärande tillbehör 

Fördelar med produktcertifiering av tryckbärande anordningar

 • Garanterar säkerheten för människor och miljö
 • Säkerställer att produkterna når upp till myndigheternas säkerhetskrav
 • Främjar hög kvalitet i design- och tillverkningsfas
 • Ökar drifttillgängligheten 
 • CE-märket innebär att produkten kan säljas fritt inom EU 

Fler tjänster för trycksatta anordningar

De trycksatta anordningar som sätts på marknaden i Sverige måste enligt AFS 2017:3 genomgå en första kontroll. Det tillkommer också andra krav som  inte ingår i produktcertifieringen. Kiwa Inspecta hjälper dig med:

 • Första kontroll 
 • Sammanfogning
 • Upprättande av livslängdsjournal
 • Riskbedömning med avseende på annat än ständig övervakning av behållare
 • Riskbedömning med avseende på användarrisker
 • Upprättande av program för fortlöpande tillsyn
 • Utbildning av pannoperatörer

Vi kan också hjälpa dig med andra tjänster inom kontroll, provning och certifiering för att säkra kvaliteten och säkerheten hos din utrustning. Exempelvis stödjer vi dig med återkommande kontroller, oförstörande provning, haveriutredningar och livscykelanalys för att hålla utrustningen säker och i gott skick så länge du vill ha den i drift.


Processen för produktcertifiering av tryckbärande anordningar enligt 2014/68/EU