Identifiera problem innan olyckan inträffar

När generatorer och dess komponenter har nått slutet av sin livslängd leder det till en osäkrare drift. Med förebyggande åtgärder som ett väl planerat underhåll ökar du möjligheten att få en produktiv och lönsam drifttid. Du får dessutom ökad säkerhet för både människor och miljö.

Kiwa Inspecta erbjuder ett brett utbud av tjänster som hjälper dig att hantera och optimera livscykeln för roterande maskiner. Vi upptäcker eventuella defekter hos generatorföremål som axlar, stödramar eller hus. Vi kan också utreda källan till de vibrationer som hos stora roterande maskiner kan leda till mekaniska, elektriska och hydrauliska problem. 

Planera ditt underhåll

Kiwa Inspecta utvecklar ständigt nya användningsområden för provning under drift.  Med avancerade metoder inom oförstörande provning kan vi på ett tillförlitligt sätt upptäcka defekter, exempelvis med hjälp av avancerad ultraljuds- eller virvelströmsprovning. Dessa kan vi kombinera med vibrationsmätningar för att ge dig bra underlag till att planera ditt underhåll.

Fördelar med provning av generatorer

  • Ökar tillgängligheten och tillförlitligheten
  • Ökar lönsamheten med färre oplanerade driftstopp
  • Ökar säkerheten
  • Ger korrekt information för underhållsplaner och åtgärder
  • Utvärderar statusen av din generator och dess komponenter, identifierar de mest kritiska delarna
  • Hjälper dig att förvalta tillgångarna mer effektivt
  • Förhindrar olyckor som kan skada människor och miljö