Ansök online här

Är du osäker på om du uppfyller kraven för certifiering?

Kiwa Sverige erbjuder en enklare kostnadsfri förhandsgranskning. Skicka oss ett mail till se.bygg@kiwa.com där du anger vilken grundutbildning och praktisk erfarenhet du har. Det går också bra att kontakta oss på telefon 0455-30 56 00 om du har några frågor.

Radon är en olägenhet för människors hälsa och en orsak till ohälsa i inomhusmiljön. Att åtgärda radonproblem kräver specifik teknisk kunskap och förmåga. Utan korrekt insikt om olika lösningar och fungerande service och underhåll kan en åtgärd resultera i ökad radonhalt och till och med ge upphov till ett nytt problem med fukt, buller, ökad energikostnad mm. Avsikten med certifieringen är att främja att författningskrav på en radonsäker inomhusmiljö särskilt beaktas av nyckelpersoner i bygg- och förvaltningsprocessen med projektledande- eller projektsamordnande roller.

Så här blir du certifierad som Radonkonsult

Detta gör du genom att skicka oss din ansökan: Ansök online

Utöver ansökan så ska du skicka oss en meritförteckning med tillhörande styrkta kopior av godkänd utbildning, dokumenterad erfarenhet samt intyg lämplighet.
Dessa dokument kan mailas till se.bygg@kiwa.com eller skickas per post till: Kiwa Sverige, Campus Gräsvik 1, 371 75 KARLSKRONA.

I kravspecifikationen ställs även krav på att den sökande skall styrka sina kunskaper genom ett skriftligt prov. Detta prov kan genomföras vid något av våra provtillfällen. Provet kan även genomföras i samband med utbildning hos någon av de utbildare som vi samarbetar med. Har du funderingar om just den utbildare du valt är godkänd av oss, så är det bara att höra av sig till oss. Provet är på 1,5 timme.

När vi fått din ansökan så handläggs den och dina dokument granskas utifrån gällande kravspecifikation. När vi fastställt att du har den efterfrågade kompetensen så blir du godkänd och får ett certifikat från oss.

Ditt Kiwa Sverige certifikat gäller sedan i 5 år och därefter ska du ansöka hos oss om förlängning genom omcertifiering med ytterligare 5 år. För omcertifiering kontrolleras den årliga rapporteringen, nytt lämplighetsintyg och ett nytt skriftligt prov.

För att upprätthålla ditt certifikat gäller också att du ska skicka oss en årlig rapport med dokumentation om genomförda fortbildningar och uppdrag.
Vi skickar dig en påminnelse inför den årliga rapporten samt en påminnelse om att förlänga giltighetstiden för din certifiering (förnyelse av certifiering) i god tid innan den löper ut.

Om den certifierade Radon konsulten har visat sig uppenbart olämplig för uppgiften, eller har lämnat oriktiga uppgifter i samband med certifieringen, så kan Kiwa återkalla certifieringen. Det innebär att ditt certifikat inte längre är giltigt. Du kan dock alltid åter ansöka om nytt certifikat enligt processen beskriven ovan.