Ett genomförande av riskanalys innebär dessa huvudsteg:

  • Identifiering av möjliga risker (händelser med negativ effekt)
  • Värdering av sannolikhet
  • Konsekvensanalys
  • Värdering av risk
  • Införande av åtgärder för att minimera risken


Kiwa Inspecta har lång erfarenhet av olika riskanalyser för industrianläggningar. Vi kan hjälpa till med en eller flera olika riskanalyser som exempelvis miljöriskanalyser, spridningsberäkningar för giftiga och miljöfarliga ämnen, ATEX- och SIL riskanalyser, HAZOP och FMEA. Med vår breda kompetens kan vi snabbt anpassa metodiken för dina specifika krav.