Få bättre tillgänglighet och minska löpande kostnader

RBI-metoden förbättrar tillgängligheten av anläggningen och minskar de löpande kostnaderna. Säkerheten förbättras också då besiktningsintervallen baseras på detaljerade analyser av de verkliga förhållandena för varje enskild anläggning. Det är därför allt fler företag, inom olika branscher, som rekommenderar att använda RBI som en grund för inspektionsplanering.

En RBI-analys innebär en systematisk kartläggning av anläggningen och innefattar detaljerade analyser av skademekanismer, konsekvensanalys och utvärdering av inspektionsmetoder. Sannolikheten och konsekvensen av haveri analyseras för varje enskild komponent, med avseende på både säkerhet- och ekonomi . Inspektionsintervallet baseras sedan på risknivån.

Typiska objekt

RBI-analysen ska alltid användas på en hel anläggning eller system. RBI hanterar alla trycksatta utrustningar i anläggningen som:

  • Rör
  • Tryckkärl
  • Tankar
  • Pannor