Grunden för ett väl fungerande säkerhetssystem

I standarden IEC 61508 finns fyra nivåer av säkerhetsprestanda beskrivna. Dessa kallas Safety Integrity Level (SIL), vilket innebär integritetsnivåer för säkerhet, där nivå 1 (SIL1) är den lägsta nivån och nivå 4 (SIL4) är den högsta nivån.

Grunden för SIL-klassning är strukturerat i att identifiera samtliga säkerhetsfunktioner i systemet. Nästa steg är en SIL- riskanalys för att få fram vilken nivå kretsarna hamnar i. Därefter designas systemet och verifieras för att kontrollera att rätt integritetsnivå har uppnåtts enligt den kravspecifikation som tagits fram under riskanalysarbetet. Först därefter byggs säkerhetssystemet.

Vi hjälper dig med riskanalyser och verifiering

Kiwa Inspecta kan hjälpa till med att utföra riskanalyser för SIL-klassning av säkerhetssystem för t.ex. tryckkärl och pannor.

I vissa fall är det ett krav att ett anmält organ kontrollerar verifieringen av SIL-kretsarna, t.ex. då det rör sig om säkerhetsfunktioner på en tryckbärande anordning som är besiktningspliktig. Vår ackrediterade organisation har kunskaper och verktyg för att utföra denna uppgift som en del av flödesschemagranskningen.

Kiwa Inspecta har många års erfarenhet av granskning av flödesschema, säkerhetssystem samt utförande av riskanalyser för industriella anläggningar.