En kosmetisk säkerhetsrapport innehåller information om kosmetiska produkters fysiska och kemiska egenskaper. Rapporten ska innehålla en säkerhetsfaktor för alla ingående kemikalier och det ska finnas en övergripande säkerhetsbedömning för produkten. Syftet med rapporten är att säkerställa en säker användning. 

När ställs det krav på en säkerhetsrapport för kosmetiska produkter?

Förordningar om kosmetika och kroppsvårdsprodukter ställer krav på att en säkerhetsrapport ska tas fram för alla kosmetiska produkter innan de marknadsförs. En kosmetisk produkt är inte godkänd innan det i rapporten konstateras att det är säkert att använda den. Rapporten ska vara tillgänglig vid förfrågan från myndigheterna.

Varför bedöma kosmetiska produkter?

  • Det är obligatoriskt enligt lag
  • För att säkerställa att produkterna är säkra att använda
  • För att visa att företaget tar HMS och kunderna på allvar
  • För att veta vad ni ska visa på vid en myndighetstillsyn

Vad kan Kiwa hjälpa till med? 

  • Framtagande av säkerhetsrapport för kosmetiska produkter 
  • Bedöma om de ingående kemikalierna är godkända för användning
  • Bedöma vilka tester som måste utföras 
  • Registrering i norska Mattilsynets register och EU:s kosmetikaregister CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
  • Ta fram eller kvalitetssäkra märkning
  • Ta fram säkerhetsdatablad och informationsblad