Klarlägg orsakerna till skadan eller haveriet

När skador och haverier inträffar i mekanisk produktionsutrustning, som exempelvis pannor, värmeväxlare, rörledningar, lyftanordningar och växellådor, är det viktigt att snabbt kunna fastställa orsakerna och bestämma vilka åtgärder som behöver vidtas. 

Frågeställningarna är ofta mycket komplexa, därför kan systematiska och multidisciplinära skade- och haveriutredningar bli nödvändiga. Med hjälp av resultaten från utredningarna görs sedan bedömningar av eventuell påverkan på konstruktionens hållfasthet, säkerhet och resterande livslängd. Kanske krävs det också åtgärder för liknande konstruktioner som finns i drift.

Kiwa Inspectas skadegrupp har mer än 30 års erfarenhet av skade- och haveriutredningar i energi- och processanläggningar. Gruppen utreder varje år cirka 100 skador och haverier på komponenter och system. I gruppen ingår Kiwa Inspectas främsta specialister representerade med hela det kompetensspektrum som behövs för att kunna göra en helhetsbedömning över orsakskedjan och ge rekommenderade åtgärder.

Några av våra specialistområden:

  • Materialkunskap - degraderingsmekanismer som korrosion, krypning och utmattning
  • Svetsteknologi - hållfasthets- och strukturanalys
  • Oförstörande och förstörande provningsmetoder
  • Riskanalysbaserade metoder

Kiwa Inspecta har också ett fullt utrustat materiallaboratorium och kan utföra oförstörande provningar med flera olika metoder, allt anpassat efter behov.