Upptäck korrosion i tid

Korrosionsangrepp orsakar årligen stora kostnader för industrin. Konsekvenserna av korrosion kan bli stora med produktionsförluster, risk för miljöförstöring, säkerhets- och hälsorisker. Därför är det viktigt att korrosionsangrepp upptäcks i ett tidigt skede.

SLOFEC™ är en tillförlitlig metod för att upptäcka korrosion och ger en tidig varning för att kunna undvika kostsamma incidenter.

Snabb och tillförlitlig inspektionsmetod 

SLOFEC™ tekniken klarar dagens höga krav inom kraft, värme, olja, gas och petrokemisk industri. SLOFEC™ använder sig av virvelströmsprincipen i kombination med ett magnetfält. Genom inducerad magnetism, som ökar inträngningsdjupet, kan lokala defekter, detekteras även djupt ner i materialet. Tekniken är en snabb inspektionsmetod för in- och utvändig indikation av lokala defekter i tunna och tjocka plåtar och rör.

Tekniken kan användas för rörscanning och floor-scanning och är mycket effektiv för provning av t ex rörledningar, tanktak, tankgolv, tankväggar, sfärer och cisterner. De flesta material och dimensioner kan provas med SLOFEC™.

Fördelar med att scanna med SLOFEC™ 

 • Fullständigt icke-förstörande inspektioner
 • Tillförlitliga inspektionsresultat
 • Hög inspektionshastighet
 • Provning genom beläggningar, ex färgskikt, med tjocklek på upp till 10 mm
 • Hög detektionskänslighet för defekter i tjocklekar upp till 35 mm
 • Tydlig separation av in- och utvändiga defekter
 • Inspektion vid högre temperaturer
 • Ger tydlig färgbaserad kartläggning av omfattningen av skador i användarvänliga rapporter

Typiska objekt

 • rörledningar
 • tanktak
 • tankgolv
 • tankväggar
 • sfärer
 • cisterner