Få hjälp att säkra kvaliteten

Stålbyggnadskontroll hjälper byggherrar, byggentreprenörer, kommunala byggnadsnämnder och anläggningsägare att säkra kvaliteten på sina byggnadskonstruktioner.

Reglerna för stålkonstruktioner har blivit betydligt mer komplexa, i och med det nya regelverket med dimensionering enligt Eurokoder och Boverkets anvisningar (EKS), samt att tillverkning i verkstad skall utföras i enlighet med ett certifierat s.k. FPC-system och övrig tillverkning enligt EN 1090-2.

Kiwa Inspecta har stor kunskap och erfarenhet av dessa regler. Vi hjälper er att följa gällande regelverk.

Nybyggnation

Kiwa Inspecta kan hjälpa er med:

  • Dimensioneringskontroll
  • Information i samband med projektstart
  • Utbildning i EN 1090-2, ISO 3834, visuell kontroll av svetsförband m.m.
  • 3:e-partskontroll av tillverkning och montage i enlighet med hållpunkter i kontrollplan
  • Uppföljning av utförandekontroller
  • Granskning av egenkontroller
  • Granskning av dokumentation

Statuskontroll av stålkonstruktioner

Kiwa Inspecta har också stor erfarenhet av statuskontroll av äldre stålkonstruktioner, bland annat med avseende på korrosionskador.