Notified Body enligt EUs byggproduktförordning nr 305/2011

Kiwa Certifiering är ett Anmält Organ (Anmält kontrollorgan) – Notified Body – enligt EUs byggproduktförordning nr 305/2011.

Som anmält organ har vi rätten att certifiera byggprodukter som omfattas av förordningen ovan. Vårt registreringsnummer som anmält organ är 2392.

Kiwa är ett anmält organ för att kunna utfärda

  • Intyg över kontinuitet för produktens prestanda - Certificate of Constancy of Performance of the Product
  • Överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen i fabrik- certificate of conformity of the factory production control (FPC)

Förteckningar över giltiga intyg/certifikat kan rekvireras från oss.