Smidig tjockleksmätning med eliminerad mätosäkerhet

Ultraljudsskannern Lizzard  är snabb, lätt och speciellt lämpad för trånga utrymmen mellan valsar. Då den är utrustad med magnetiska hjul klarar den även att skanna undersidan av valsen.

Skannern har optisk enkoder för att kunna göra exakta positionsbestämningar. Den är mycket lättmanövrerad och kan roteras 180° runt sin egen axel. En speciell sökare mäter kontinuerligt materialets ljudhastighet. Den uppmätta ljudhastigheten i punkten används samtidigt som kalibrering för tjockleksmätning i samma punkt. På så sätt elimineras den mätosäkerhet som finns i gjutgods på grund av varierande ljudhastighet i materialet.

Lizzard kan även utrustas med videokamera för okulär kontroll.

Fördelar med tjockleksmätning med Lizzard

  • Ingen ställning behövs
  • Ger åtkomlighet till trånga utrymmen
  • Klarar material med varierande ljudhastighet, ex. gjutgods, genom automatisk kalibrering
  • Ger kontinuerlig tjockleksmätning från gavel till gavel på vals
  • All data sparas för analys, utvärdering och rapport