Verifiera hållfastheten med tryckprovning

Tryckprovning är en oförstörande provningsteknik som används för att verifiera hållfastheten hos ett objekt. Metoden används också för att bestämma utmattning och vid sprängprovning.

Enligt Arbetsmiljöverkets och Räddningsverkets föreskrifter och även tryckkärlsdirektivet, PED, är tryckprovning ett krav för utrustningar som tryckkärl, rörledningar och cisterner. Rörsystem för tappvatten, golvvärme och andra konventionella värmesystem ska också tryck- och täthetskontrolleras innan de tas i drift. 

Tryckprovning med gas

För vissa material och medier kan man inte alltid tryckprova med vatten och då är tryckprovning med gas ofta det enda alternativet. Sedan den 1 juli 2007 gäller regler i AFS 2006:8, med bl.a. krav på ackreditering för den som ska utföra tryckprovning med gas.

Kiwa Inspecta har lång erfarenhet av tryckprovning och är ackrediterade av SWEDAC för att utföra tryckprovning med gas.

Täthetskontroll och läcksökning

Täthetskontroll görs normalt i samband med provtryckningen ovan för att visuellt konstatera att man inte har läckage i till exempel svetsar, flänsar eller kopplingar. 

Läcksökning är en mer avancerad form av täthetskontroll, där man vet att det finns någon form av läcka i systemet eller att man letar efter väldigt små läckor. Vid läcksökning används utrustning som exempelvis vakuum, helium/vätgas eller akustisk läcksökning. 

Typiska objekt

  • Tryckkärl
  • Rörledningar
  • Cisterner
  • Kyl- och värmepumpsanläggningar 

Regelverk

  • Provning med över- eller undertryck, AFS 2006:8
  • SFS 2016:1128 - Förordning om fluorerade växthusgaser
  • SS-EN 378:2016 del 1-4 - ”Kyl och värmepumpsanläggningar - Säkerhet och miljökrav”
  • Svensk Kylnorm (SKN) för tryckprovning
  • Täthetskontroll av gasolinstallationer på skolor och fastigheter enligt EGN (Energigasnormerna)