Exakta och tydliga resultat

Mätresultaten från TSCAN presenteras i programmet C-scan, som är överskådligt och lätt att förstå. Värdena visas i justerbara färger och med ett enkelt musklick visas tjockleken hos materialet. Om alla fyra väggarna i en panna avsöks är det dessutom möjligt att skapa en roterbar 3D-bild av pannan.

Hög repeterbarhet gör systemet lämpligt för återkommande scanning. Mätningar gjorda vid olika tillfällen kan jämföras och ger en uppfattning om hur snabbt materialet korroderar. Kiwa Inspectas specialister använder TSCAN när en noggrann bedömning av anläggningens status behöver göras. Metoden eliminerar riskerna att missa tunna områden genom kontinuerlig tjockleksmätning i stället för punktmätning. Resultaten är exakta, tydliga och lätta att förstå.

Fördelar med att använda TSCAN

  • Upptäck eventuell materialförtunning mellan två mätpunkter
  • Ställer små krav på ytans tillstånd, ingen slipning är nödvändig
  • All data sparas för jämförelse vid framtida kontroller
  • Dokumentationen är lättförståelig och överskådlig
  • Ett utmärkt hjälpmedel vid planering av tubbyten, då metoden ger en precis uppskattning av hur många rör som behöver bytas ut