Kontrollera åtgärder för att minska smittspridningen

Kiwas verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder är avsedd för företag och organisationer som vill kontrollera att deras säkerhetsåtgärder motsvarar nationella eller internationella krav, samt eventuella riktlinjer på bransch- eller företagsnivå.

Inom ramen för verifieringen gör Kiwa regelbundet utvärderingar där organisationens processer och förebyggande åtgärder kontrolleras. Om organisationens arbete för att begränsa spridningen av covid-19 överensstämmer med gällande riktlinjer får organisationen använda sig av Kiwas kvalitetsmärke.

Kiwas kvalitetsmärke för covid-19-förebyggande åtgärder

Verifieringen är byggd enligt samma struktur som internationella ISO-standarder, vilket gör att den kan kombineras med andra ledningssystem. Kiwas verifiering av covid-19-förebyggande åtgärder passar många typer av företag och organisationer, från hotell, affärer, gym, museum och turistanläggningar till städföretag, sjukhus och vårdhem.

Skapa trygghet och förtroende

Kiwa har lång erfarenhet av att utföra kvalitetsbedömningar bland annat inom turism- och besöksnäringen, sjukvårdssektorn och sport- och transportindustrin. Kiwas kvalitetsmärken är en signal om att företaget eller organisationen följer gällande regler och riktlinjer. På så vis kan du ta hjälp av Kiwa för att skapa trygghet och förtroende för företagets arbete med att minska risken för smittspridning av covid-19.