Kan jag få mina objekt eller min anläggningar besiktigade regelbundet?

Ja, det kan du. Återkommande besiktningar låter dig leva upp till krav som ställs i lagar och regelverk. Kontakta oss för att få veta mer om vad som gäller för dina objekt. Kiwa utför besiktningar över hela landet och av en stor mängd olika objekt. Vi kan även hjälpa dig med frivilliga kontroller och riskbedömningar, bland annat. Hör gärna av dig!