Vad vi kan göra för dig

Bevis på kvalitet och tillförlitlighet

Certifieringar visar att dina produkter, tjänster, ledningssystem och anställda uppfyller dina kunders förväntningar. I vissa fall krävs dessutom certifiering enligt lagar eller avtal. Våra certifikat grundar sig på objektiva rapporter, sammanställda av kvalificerade revisorer. Certifikaten utgör tillförlitliga, objektiva och internationellt erkända bevis på att du uppfyller specifika kvalitetsstandarder. Våra certifieringar visar också att du uppfyller de krav som ställs enligt europeiska lagar och förordningar. 

Mer än bara certifiering

Kiwa kan också hjälpa dig med andra tjänster. På din begäran kan vi – tillsammans med oberoende experter – utföra riskhanteringar och säkerställa arbetet med miljö, arbetsmiljö och säkerhet inom din verksamhet.. Vår samlade kunskap om lagar, förordningar och teknologi säkerställer en oberoende och djupgående utvärdering. Med Kiwa som leverantör kan du vara säker på att din verksamhet utrustas för framtiden.

Så går det till

Du har bestämt dig för att certifiera dina produkter, processer, tjänster, ledningssystem eller personal. Kanske gör du det för att uppfylla ett myndighetskrav eller för att få sälja dina produkter på en global marknad. (Här hittar du andra fördelar med certifiering.)

Så här kan processen gå till hos Kiwa.