Vad är ackreditering?

Ackreditering är ett steg upp från certifiering. Företag som Kiwa, som utfärdar certifikat för tredje parter, är själva formellt ackrediterade. Ackreditering ges av ett så kallat ackrediteringsorgan. I ackrediteringsprocessen kontrolleras att certifieringsföretaget har den kompetens som krävs för att testa och certifiera tredje parter, samt att företaget uppträder etiskt korrekt och tillämpar lämplig kvalitetssäkring. Kiwa har ackrediterats av olika ackrediteringsorgan för många certifieringsprocesser i olika länder.