Vad innebär certifiering av första, andra och tredje part?

Certifiering av första part innebär att individen eller företaget som tillhandahåller produkten eller tjänsterna erbjuder en garanti på att de uppfyller vissa egenskaper. CE-märkning är ett exempel på certifiering av första part. En CE-märkning är ofta nödvändig för att lansera produkter på den europeiska marknaden. Genom att märka en produkt garanterar tillverkaren att den har testats och uppfyller de grundläggande kraven för miljö, hälsa och säkerhet.

Certifiering av andra part innebär att en intresseorganisation som individen eller företaget är medlem i står för garantin. En intresseorganisation kan till exempel skapa en kvalitetsmärkning till ett marknadssegment. Individer eller företag kan få en sådan märkning genom att uppfylla de fastställda kraven. En sådan märkning kan därmed höja kvalitetsnivån.

Kiwa tillhandahåller certifiering av tredje part. Den här typen av certifiering innebär att en helt oberoende bedömning fastställer att särskilda krav som gäller produkter, personer, processer eller ledningssystem har uppfyllts. Kraven har tagits fram av en oberoende expertpanel där särskilda marknadssegment och föreningar finns representerade. Fördelen med certifiering av tredje part är att det varken är du eller din intresseorganisation, utan en oberoende tredje part som säkerställer att du har uppfyllt objektiva krav. 

Se alla tjänster inom certifiering