Få experthjälp av Kiwa

Kunskap som hjälper dig att hålla dig i framkant

Vi har full förståelse för din värld och utmaningarna som kan uppstå – trots allt är det vår värld också. Våra konsulter har omfattande kunskaper inom både sina egna och dina expertområden. Därmed kan vi ge dig utomordentlig professionell rådgivning. Vi utför bedömningar, verifierar undersökningsresultat, hjälper dig med riskhantering, analyserar system, tillgångar, utrustning och byggnader. Alla våra konsulttjänster ger dig kunskaper som hjälper dig att forma åsikter och ta rätt beslut om effektiva åtgärder och kommande steg. De hjälper dig att hålla dig i framkant.

Riskhantering – din nyckel till framgång

I din dagliga verksamhet bör du sträva efter att minimera risker. En utförlig riskbedömning ger värdefulla insikter och riskprofilering. Den här kunskapen kommer att utgöra grunden för din framgång när du måste ta ett viktigt beslut om till exempel dina tillgångar, när du ska köpa ett nytt system eller ta dig an ett komplext projekt. Riskhantering är en del av Kiwas konsulttjänster. Du får gärna kontakta oss på Kiwa med frågor om riskhantering. 

Så hjälper vi dig med tydlig rådgivning

Våra konsulttjänster är helt fristående. Vi separerar våra konsulttjänster från våra test-, inspektions- och certifieringstjänster. Vi utvärderar vårt oberoende regelbundet och våra aktiviteter styrs och övervakas av oberoende ackrediteringsorgan. Du kan därmed vara säker på att få rådgivning utan några dolda avsikter.

Du kan räkna med oss överallt

Kiwa har kontor över hela världen, vilket innebär att våra konsulttjänster alltid finns nära till hands. Vi har omfattande kunskaper inom många marknader, branscher och ämnesområden, vilka vi gärna tillämpar för att hjälpa dig att utvecklas.

Våra konsulter vet vad som är på gång

Din organisation, bransch eller marknadssektor är med all säkerhet mycket dynamisk och utvecklas och förändras snabbt. Vi vet. Därför ser våra konsulter till att vara uppdaterade, de har omfattande och aktuella kunskaper inom både sina egna och dina expertområden. Dessutom har de förmågan att omsätta teori till praktik, vilket gör att vår rådgivning kan tillämpas direkt.

Vi når ut till hela världen

Våra konsulter har starka band med branscher och marknader, men även med massor av olika typer av andra organisationer, allt från styrande organ till branschorganisationer. På så sätt ser vi till att vår rådgivning uppfyller alla tillämpliga regler, förordningar och krav – var du än befinner dig